אני מאמין

דרך הטוב מאמינה בטוב שבכל אחד ובכל מצב.
דרך הטוב מאמינה שכל דבר, מטרה או יעד, ניתן להשיג בטוב.
דרך הטוב מאמינה בצורך המתמיד להגדיל את הטוב, לשמור עליו ולהפיץ אותו.
דרך הטוב מאמינה שהדרך להשגת הטוב היא פשוטה ונגישה לכל אדם
דרך הטוב שואפת להטמיע את ערכיה כדרך חיים מאוזנת, שפויה, אופטימית ומשוחררת מתפיסות מחלישות ומגבילות
דרך הטוב מאמינה שהדרך היעילה להשגת כל מטרה או יעד היא ע"י מתן דגש לחוזקות ול"יש", כלומר למה שקיים במציאות ולא למה שחסר או מיותר.